Kontakty

TCONSULT logo                             
                     Podunajská 56A
                   821 07 Bratislava   

                   IČO       44516711
                   IČDPH SK2022744889                                
 
                   pobočka >
                   Štefánikova trieda 79
                   949 01 Nitra

                   pobočka >
                   Dolná 861
                   969 01 Banská Štiavnica

                   +421905 257 860      Ing.Pavel Krajčík             tconsult@tconsult.sk            DE , SK
                                                     Obchodný riaditeľ           
       
                   +421905 257 861      Ing.Leo Rácz                   racz@tconsult.sk                    DE , SK
                                                     Technický riaditeľ                 
           
                   +421905 257 862      Tomáš Liháni                  lihani@tconsult.sk                  EN , SK
                                                     Manažér pre obchod a techniku Bratislava

                   +421908 187 646      Tomáš Csekei                 csekei@tconsult.sk                HU , SK
                                                     Manažér pre obchod a techniku Nitra 

                   +421911 412 303      Ing.Pavel Krajčík ml.      krajcik@tconsult.sk                EN , SK
                                                     Manažér pre obchod a techniku B.Štiavnica

                   +421902 218 804      Martin Žák                      zak@tconsult.sk                      SK
                                                     Vedúci montážnej skupiny                                      

                   +4212 5564 2134      Pevná linka centrála Bratislava