Kontakty

TCONSULT logo                             
                  centrála a  showroom:

                  Podunajská 56A
                  821 07 Bratislava
                  
                  IČO:       44516711
                  IČ DPH: SK2022744889

                  Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I
                  Oddiel Sro,vložka 56357/B     

                 
 pobočky:

                  Štefánikova trieda 79 
                  949 01  Nitra               

                  Dolná 861
                  969 01 Banská Štiavnica                                                

          

                 Ing. Pavel Krajčík ml.
                 +421 0911 412 303
                 krajcik@tconsult.sk

                 Ing. Pavel Krajčík st.                       
                 +421 905 257 860
                 tconsult@tconsult.sk

                 Ing. Leo Rácz                                         
                +421 905 257 861
                 racz@tconsult.sk

                 Tomáš Csekei
                 +421 908 187 646
                 csekei@tconsult.sk

                 Tomáš Liháni                               
                 +421 905 257 862
                 lihani@tconsult.sk