Kontakty

TCONSULT logo                             TCONSULT logo
                Podunajská 56A                                                                  Štefánikova trieda 71
                821 07 Bratislava                                                                94901  Nitra

                IČO:       44516711
                IČ DPH: SK2022744889     
   
           

                Ing. Pavel Krajčík ml.                                                        Tomáš Csekei                                   
               
+421 0911 412 303                                                             +421 908 187 646
                krajcik@tconsult.sk                                                             csekei@tconsult.sk

                Ing. Pavel Krajčík st.                       
                +421 905 257 860
                tconsult@tconsult.sk

                Ing. Leo Rácz                                         
                +421 905 257 861
                racz@tconsult.sk

                Tomáš Liháni                               
                +421 905 257 862
                lihani@tconsult.sk