Kontakty

TCONSULT logo                             TCONSULT logo
                 Podunajská 56A                                                                    Štefánikova trieda 71
                 821 07 Bratislava                                                                  94901  Nitra

                 IČO:       44516711
                 IČ DPH: SK2022744889   

                 Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I
                 Oddiel Sro vložka 56357/B
   
           

                 Ing. Pavel Krajčík ml.                                                        Tomáš Csekei                                   
                
+421 0911 412 303                                                             +421 908 187 646
                 krajcik@tconsult.sk                                                             csekei@tconsult.sk

                 Ing. Pavel Krajčík st.                       
                +421 905 257 860
                 tconsult@tconsult.sk

                 Ing. Leo Rácz                                         
                +421 905 257 861
                 racz@tconsult.sk

                Tomáš Liháni                               
                +421 905 257 862
                 lihani@tconsult.sk